En gang bodde vi i et stille og trivelig boligområde, ved Kyvannet, hvor det var kjempefint for barn å vokse opp! De siste årene har området minnet mer om en anleggsplass, enn boligområde for familier! Kommunen godkjenner og oppfordrer til rasering av området i et tempo som er foruroligende, og bekymringsfullt med tanke på at det virker totalt planløst! Det betyr at ressurssterke barnefamilier som ønsker seg inn i området blir skjøvet ut av profittjagende utbyggere uten en eneste annen tanke enn størst mulig fortjeneste.

Og byggeplaner godkjennes over en lav sko, om det er bygg som ser ut til å stamme fra huskatalog anno 1990, eller om det er noe som minner om funksjonalisme (uten å være i nærheten), til noe som til forveksling ligner amerikanske forstader i all sin oppkonstruerthet. Samlet bidrar de i alle fall ikke til forskjønnende mangfold i området. De siste årene har kommunen hatt omfattende gravearbeid med å bytte ut rør for gråvann, kloakk. Bekken er lagt i rør. I tillegg kommer utbyggere, som i en liten veistubb, har påført store belastninger på vei, støy, støv, i tillegg til de lite forskjønnende byggene som er satt opp. Arbeidere har parkert i veien, som har ført til at tungtrafikk med masse inn og ut har kjørt på en side av veien, som har ført til at veien er påført slitasje og ødeleggelser. Støy har vi blitt utsatt for til alle døgnets tider, det er sprenging, tungtrafikk, trykkluftbor og østeuropeisk radio.

Husene, bilene, hagene og utstyret til oss beboere er nedstøvet av seig smørje; støv, sand og eksos av all herjinga i området! Kyvannsveien er av kommunen ansett som særlig trafikkfarlig for skolebarn, på grunn av et kryss med en bratt bakke, parkering ved en dagligvarebutikk, med inn- og utkjøring til barnehage på motsatt side. Den er ansett som trafikkfarlig FØR tungtrafikk med transport av masse ut og inn (ved en adresse byttet utbygger ut ca. 6000 m³ masse, myr ble erstattet av stein). Jeg har vært vitne til mange nestenulykker med barn involvert. For egen del har jeg kommet for sent på jobb et utall ganger da jeg har fått avkjøringa mi sperret av parkering i gata. Vi er flere som har måttet ta fri for å følge barn forbi galskapen, for å få de til skolen i live. Jeg har fått nok. Jeg savner at kommunen har en plan for raseringa de støtter, en reguleringsplan for området med føringer for hvordan nybygg skal se ut. Bruk gjerne arkitektutdanningen i et prosjekt til å utvikle området ift. typer hus, maks bebygd areal, areal for parkering ol. Og jeg savner et tak på hvor stor belastning en kort veistubb skal ha før det går i utbyggingspause.

Eiendommene på den ene siden av veistubben grenser inn mot vernet grøntområde, med tursti. Jeg er svært bekymret for at kommunen i sin fortettingskåthet begynner å slakke på grensene også her! Da jeg mer enn aner at det er to nye husnummer står i fare for å bli rasert av utbygging. Eiendommer mange barnefamilier vi kjenner gjerne ville overtatt, noe som ikke lar seg gjøre når utbyggere frister med sine pengebinger. Jeg vil ikke godkjenne en eneste utbygging som berører meg, så lenge det medfører store endringer i terreng og bebygd areal. Jeg vil trekke en utbygger gjennom samtlige lokale, regionale, nasjonale og internasjonale klageinstanser om jeg må! Både en og flere ganger. Og samtidig oppfordre alle andre berørte til å gjøre det samme.

Hør Adresseavisens kommentatorer diskutere byutvikling, kommunereform, Stoltenberg og bøker på podkast