foto
Mange tusen elgjegere er ute i skog og mark. Det gir solid matauk og er bra for folkehelsa, men det er også nødvendig for å beholde en levedyktig bestand av dyr. Foto: NTB / Adresseavisen

Det er god dyrevelferd å jakte