foto
Debattanten viser til gruppa «Den nasjonale forening mot orddeling» på Facebook. Foto: faksimile

Hvis ordet leses sammenhengende, skriv det sammenhengende!