foto
Styremøte i Rosenborg Ballklubb mandag 22. juni 2020. Foto: Christine Schefte

Kan man stille spørsmål ved hvordan Adressa utøver samfunnsrolle og ansvar?