foto
Det kan være trygt å bygge selv om det skjer på et området som inneholder kvikkleire.

Det kan være trygt å bo på kvikkleire