Noe av det som kjennetegner denne regjeringen, er at den snakker mye og varmt om frivillighet. Komplett uforståelig er det derfor at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) med et pennestrøk kutter støtten til 33 organisasjoner fra nyttår. Dette er organisasjoner innen landbruks- og matområdet, som 4H, Natur og Ungdom, Bygdeungdomslaget, Bondens Marked og Dyrebeskyttelsen. Størst er kuttet til 4H, som mister 7,1 millioner kroner årlig. Barne- og ungdomsorganisasjonen settes i en svært vanskelig situasjon. Også frivillige organisasjoner trenger en viss grad av forutsigbarhet.

Frivillige organisasjoner spiller en uvurderlig rolle i det norske samfunnet. Det offentlige verken kan eller bør løse alle oppgaver. Mye gjøres rett og slett bedre av frivillige og engasjerte mennesker. Statens oppgave er å legge godt til rette for dette. Her har vi åpenbart vært naive, men vi tok for gitt at dette lå i ryggmargen til en borgerlig regjering. Kanskje har regjeringen foreslått kuttene fordi de vet at Venstre og Kristelig Folkeparti uansett vil reversere dette i budsjettforhandlingene. I så fall er det en ufin og respektløs måte å behandle både frivilligheten og samarbeidspartnerne sine på.

Et av de mange uforståelige kuttene, er støtten til dyrevernsorganisasjonene. Selv om summene er små, gir det anerkjennelse og drahjelp til de mange frivillige som bruker fritida si til å hjelpe og ta vare på hjemløse dyr. Deres innsats kommer hele samfunnet til gode. Samtidig som regjeringen ikke viser noen nåde for alle som jobber med dyrevern, miljø, landbruk og matsvinn, velger de å holde hånden over den meget omstridte organisasjonen Human Rights Service, som får 1,8 millioner kroner neste år. Senteret har vært under hard kritikk den siste tiden for en kampanje der de ber folk ta bilder av islam og muslimer i Norge. I dag er det flertall på Stortinget for å fjerne støtten. For en uke siden trakk regjeringen tilbake støtten til Islamsk Råd Norge.

Regjeringen gjør klokt i å rydde mer i vilkårene for hva som skal få offentlig støtte. Det kan ikke være slik at man gir penger etter eget forgodtbefinnende. Det viktige er at organisasjonen fyller en rolle i norsk samfunnsliv, enten man er enig eller uenig. Et slikt arbeid kan ikke starte med å radere ut en rekke nyttige samfunnsorganisasjoner. Vi får feste vår lit til at Venstre og KrF har bedre vett.