Det nye byrådet i Oslos mål om å stenge sentrum for biltrafikk, har fått mye oppmerksomhet. Ikke alle er like begeistret. - Byrådet bygger en berlinmur rundt Oslo, uttalte Høyres Linda Hofstad Helleland, leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Helleland har alltid behersket kunsten å spissformulere seg, men i dette tilfellet skyter hun langt utenfor blink.

Det er vanskelig å forstå at Høyres fremste samferdselspolitiker gjør seg til en så enøyd forsvarer av privatbilen. Det er ingenting som tilsier at bilfrie bykjerner er et standpunkt for venstresiden alene. Da er det mer fristende å lytte til klimaminister Tine Sundtoft (H), som i et intervju i VG gikk ut og støttet byrådets forslag til bilfritt sentrum. Beklageligvis gikk det ikke lang tid før hun modererte sin uttalelse.

Det nye byrådet i Oslo er befriende visjonære i sin tenkning om byutvikling. Vi håper politikerne i Trondheim lar seg inspirere, og utreder muligheter for å gjøre hele eller deler av Midtbyen bilfri. Skal vi nå klimamålene, må det tenkes større enn i dag. Det er åpenbart at vi i fremtiden må kjøre mindre bil, både av hensyn til bymiljø og klima. - Privatbilen er det største hinderet for bymessig utvikling, uttalte fagfolk ved arkitektur ved NTNU til Adresseavisen lørdag. De hevder at Trondheim fremdeles planlegger for bilen. Det har de langt på vei rett i. Skal vi lykkes med å redusere bilbruken, må man i langt større grad legge til rette for gang- og sykkelveier og kollektivtrafikk. I mange bydeler i Trondheim er dette på langt nær godt nok.

Trondheim burde ha gode forutsetninger for å redusere privatbilismen betydelig i Midtbyen. Hver gang politikerne har gjort grep som hindrer biltrafikk, har de blitt møtt av et hylekor. Slik var det da Nordre gate ble stengt for biltrafikk, slik var det da bilene ikke lenger kunne kjøre over Torvet og nå sist da Gamle bybro ble stengt for biler. Mye tyder på at det går langt bedre enn kritikerne fryktet, Bakklandet er så visst ikke blitt en død bydel. Tvert imot er det de bilfrie sonene i byen som er mest attraktive. De minst attraktive handlegatene er de hvor det i dag er betydelig biltrafikk, som Olav Tryggvasonsgate og Fjordgata. Derfor er det også underlig at Næringsforeningen i Trondheim i så stor grad har gjort seg til et talerør for bilen.

Vårt forhold til bilen handler mye om holdninger. Tradisjonelt blir man møtt med påstander som at det er umulig å reise kollektivt dersom man skal handle i Midtbyen. For mange av oss er det et spørsmål om vaner. Også Trondheim trenger visjonære politikere som planlegger for kollektivtrafikk, mindre bilbruk og et bilfritt sentrum.