foto
Kjære Jonas og kjære Marte Mjøs Persen: Sørg for at vindmøllene på Storheia rives ned og at naturen settes tilbake så nært som mulig til sin opprinnelige form, skriver Ap-toppen i Snåsa. Foto: Kim Nygård

Fjern vindmøllene på Fosen og la reindrifta få beitearealene tilbake, nå!