foto
Utbygging av vindpark på Storheia i Åfjord. Vindmøller. Foto: Kim Nygård

Blir kulturen ødelagt, eller handler det bare om penger?