foto
ambulansesaken Helse Midt-Norge Foto: LEIF ARNE HOLME

Ambulansetilbudet må ikke svekkes