Tannhelsetjenesten har blitt en brikke i kommunereformen, og pasientene må betale prisen. Vi risikerer at dagens robuste system erstattes av mindre fagmiljøer med svekket kompetanse og et lappeteppe av ulike løsninger. Heldigvis kan Stortinget fortsatt sette foten ned. Alt avhenger av at KrF og V står ved sine beslutninger.

LES OGSÅ: Tannhelse må bli en del av folketrygden

Den norske tannhelsemodellen er en suksess som nå er truet. Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Det ansvaret har de løst godt. Vi har god dekning av tannleger i hele landet. Resultatene er i verdensklasse, og utviklingen fortsetter: Stadig færre barn og unge har hull i tennene. I Sør-Trøndelag har antallet hull i perioden 2005–2015 blitt halvert for 5 og 12 åringer og redusert med 20 prosent for 18-åringer. Meget gode resultater levert fra den offentlige tannhelsetjenesten som har satset på å lage større og mer robuste tannklinikker. Tannhelsetjenesten samarbeider allerede med kommunene om de mest utsatte pasientgruppene og i tillegg virker den over kommunegrensene for pasientene sitt beste.

Les også om tannleger som går ut mot billig godteri

Nå risikerer vi at denne gode tjenesten brytes opp. Regjeringen vil gi kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.

Forslaget er et stort paradoks. En av de viktigste begrunnelsene for å gjennomføre en kommunereform, er ønsket om større og mer robuste fagmiljøer. Men når det gjelder tannhelse vil man altså gå motsatt vei. På tannhelseområdet har fylkene allerede sørget for robuste fagmiljøer med god fagkompetanse. Regjeringen vil derimot gå fra dagens 19 fagmiljøer til flere hundre nye, som vil bli alt annet enn robuste. Svært mange kommuner er fortsatt altfor små til å ta dette ansvaret alene.

Her kan du lese om at ingen forskning viser gevinst av tanntråd

Resultatet vil derfor bli et lappeteppe av ulike løsninger: Vertskommunesamarbeid, kjøp av private tjenester, og ikke minst mange interkommunale selskaper – nettopp det regjeringen ellers er opptatt av å unngå.

På veien mister vi nøkkelen til det som har gitt oss de gode resultatene–organisering på et overordnet nivå. Regjeringen selv har også bekreftet at dette vil gi økte kostnader for hver enkelt kommune, som det ikke er klart hvordan skal dekkes opp.

Stortinget har ikke gjort endelig vedtak i saken.

Vi har et forslag: La fylkene/regionene beholde ansvaret for tannhelse. De vil, og de har vist at de kan, organisere gode tannhelsetjenester for innbyggerne. La dem fortsette med det og utvikle den modellen videre. Det er best for befolkningen og tennene.