Tord Lien (NHO) sier at studenter bør satse tverrfaglig. Han har rett, men forholdene ligger ikke godt nok til rette for at studentene skal tilegne seg den bredden arbeidslivet trenger.

Tord Lien, NHOs regiondirektør i Trøndelag, sier til Adresseavisen at nye studenter bør satse tverrfaglig. Det er et godt og betimelig innspill. Både privat og offentlig sektor har behov for ansatte med solid digital kompetanse. I tillegg taper norske bedrifter på manglende språk- og kulturkunnskap. I en spørreundersøkelse sier flere midtnorske bedrifter at de har mistet kontrakter på grunn av manglende tyskkunnskaper.

Hvis studenter som ønsker å jobbe i eksportnæringer får kunnskap om språk, samfunn og kultur, kan slike tap unngås. Dessverre ligger ikke forholdene til rette for at studentene som begynner denne uken kan skaffe seg den bredden NHO etterlyser

LES SAKEN HER: - Må ikke tro at én utdanning nødvendigvis er nok.

Ingeniørenes studieløp er stramt og krevende, og levner lite rom for tverrfaglighet. Økonomistudentene ved NTNU har ett fag i forretningsengelsk, men få muligheter til å satse på andre språk uten å forlenge studietiden. Samfunnsvitere og humanister kan ta et årsstudium i et annet fag i løpet av bachelorgraden, men det er uklart om de blir oppfordret til å ta fag som er relevante for arbeidslivet.

Fra i høst belønnes universitetene mer enn tidligere for uteksaminerte kandidater, særlig på masternivå. Det kan føre til at faglig spesialisering blir enda viktigere enn før. Da kan fakultetene tape på at studentene forsøker å tilegne seg bred kunnskap. Det kan gå på bekostning av både studentenes og arbeidslivets interesser.

LES LEDEREN HER: Lite smart sleivspark fra Lien

Både universiteter som NTNU og Kunnskapsdepartementet bør ta grep for å gjøre tverrfaglighet attraktivt for studentene. Slike grep må selvsagt balanseres mot behovet for spesialisering. Vi trenger ikke middelmådige ingeniører med halvgode tyskkunnskaper. Det bør ses på som en utfordring som må løses, ikke som en grunn til å la være å satse.

Studentene ved Det humanistiske fakultet har kommet tettere på næringslivet, gjennom ordninger som «Humanister i praksis», sier dekan Anne Kristine Børresen til Adresseavisen. Det er positivt, men NTNUs ambisjonsnivå bør være høyere. Å legge til rette for at studentene kan tilegne seg de digitale og språklige ferdighetene arbeidslivet trenger, vil være en god start.

Følg Adresseavisen meninger på Facebook