Erdogans langsomme kupp i Tyrkia går bedre enn det raske, rare, som noen militære prøvde seg på natten til lørdag.

Det var fint å se at kuppforsøket så raskt ble stanset. I etterkant ser det så merkelig ut at det er naturlig at det oppstår en masse rykter. Hvem sto bak?

Var det desperate militære som så at deres innflytelse i landet var på vei å forsvinne helt?

Les innlegget fra Mihriban Mazlum: «Jeg opplevde det som at landet mitt var i fare»

Var det den innflytelsesrike Hizmet-bevegelsen som driver skoler og universitet i over hundre land? President Erdogan var raskt ute og pekte på at Hizmets grunnlegger, Fethullah Gülen sto bak kuppet. Gülen er allerede klassifisert som terrorist av Erdogan. Presidenten har begjært Gülen utlevert fra USA der han lever.

I så fall kom Erdogan til makten ved hjelp av en terrorist fordi de samarbeidet og sto bak omveltingen av Tyrkia. Fra en stat der militæret hadde det avgjørende ord til noe som lignet veldig på vestlig demokrati. Resultatene kom i form av økt åpenhet, økonomisk vekst og håp om framtidig EU-medlemskap.

Eller var det Erdogan selv og regjeringen som hadde infiltrert noen i det militære til å tro at dette kom til å gå bra og derfor blåste liv og håp i militære opprørere? Det skulle i så fall forklare hvorfor regjeringen i løpet av et døgn kunne ha lister på titusentalls enkeltpersoner som måtte miste jobben og/eller bli arrestert for at de var en del av kuppforsøket.

Adresseavisen mener: Utviklingen i Erdogans Tyrkia er svært bekymringsfull

Siden lørdagen har tusentalls personer i departement, 21 000 lærere og 2 700 dommere mistet jobben sin. Regjeringen må ha bra koll på sine innbyggere, for allerede noen timer etter kuppforsøket hadde de tydeligvis bevis for at alle disse statsansatte støtter Gülen-bevegelsen.

De siste årene har Erdogan ledet et langsomt, regjeringsstyrt kupp av Tyrkia. Pressefriheten er sterkt begrenset, sosiale medier og nettsteder er blitt stengt. President skal gå fra å ha en representativ rolle til å ha stor politisk makt. Folk blir rettsforfulgt for å fornærme presidenten. Jeg har fulgt med på oppbyggingen, og nedmonteringen av et uavhengig rettsvesen i Tyrkia.

Et høyeste juridisk råd, etter modell fra mange europeiske land, skulle sikre domstolenes uavhengighet. De fikk ansvar for blant annet å oppnevne dommere og håndtere disiplinære reaksjoner mot dommere som ble anklaget for å ha gjort alvorlige feil. Medlemmene i dette meget innflytelsesrike råd ble valgt av sine kollegaer i åpne valg. Disse endringene var sentrale i utviklingen av en demokratisk rettsstat. Det fungerte veldig godt, helt fram til årsskiftet 2013/2014.

Les innlegget om den tyske turisten som ikke fikk reise hjem: Typisk norsk eller typisk Norwegian?

Da ble en rekke selebriteter, blant annet lederen av en statlig bank og sønner til tre ministre mistenkte for korrupsjon. Istedenfor å la politiet etterforske saken og la saken gå sin normale gang i rettsvesenet, så sparket regjeringen politisjefen. De brøt med de spilleregler som var satt opp for å håndtere denne type hendelser og sa at det var Gülens folk som sto bak.

Det startet en stor omvelting av domstoler og påtalemyndighet. Tusentalls personer mistet sine jobber eller ble nedgradert. Mange ble sendt til østlige deler av Tyrkia, langt vekk fra familier og maktsentralene i Ankara og Istanbul.

Etter det mislykkede kuppforsøket i helgen har altså 10 000-talls personer mistet sine jobber og mange av dem er arrestert. De i rettsvesenet tror jeg ikke har gjort noe annet enn jobben sin, og å stå opp for uavhengige domstoler. Nå skal den tyrkiske regjeringen kun ha lojale dommere, og sannsynligvis slike som ikke kommer på tanken å anklage noen i Erdogans nærhet for lovbrudd.

Trondheims siste videobutikk legges ned, og det skaper reaksjoner: Jo, jeg har felt noen tårer for at Trondheims siste videobutikk legges ned

Den danske og norske dommerforeningen har reagert på hendelsen. I en felles uttalelse anmoder de at de nordiske regjeringene legger press på Tyrkia mot de avskjedigelser som framstår som illegitime.

Det er bra. De nordiske regjeringene bør reagere mye hardere på den udemokratiske utviklingen i Tyrkia og på at Erdogans langsomme avdemokratisering av Tyrkia nå har fått opp farten. Det skjer nå, og det er totalt uakseptabelt.

Norge har dessuten to personer på sentrale posisjoner, der Tyrkia er medlem. Thorbjørn Jagland er generalsekretær i Europarådet. Tirsdag kom en uttalelse fra Europarådet, i hovedsak mot at Tyrkia har aktualisert dødsstraff. Det er ikke nok.

Jens Stoltenberg er generalsekretær i NATO, der Tyrkia er et viktig medlem. For å være medlem av NATO må man være et demokrati. NATO burde, helst i full åpenhet, reagere mot hva som nå skjer i Tyrkia.

At Tyrkia har en viktig rolle i krigen mot IS og som stabilisator for en del flyktningstrømmer kan ikke gjøre at vi unnlater å reagere sterkt når menneskerettigheter og grunnleggende rettsstatsprinsipper brytes.

Mer fra Iwar Arnstad: «Vi burde ha tettere forsvarspolitisk samarbeid i Norden. Det er sløseri med penger og trygghet å ikke ha det»