Det haster med å få på plass avklaringer om metrobussen. Men beslutningsvegring og omkamper er i ferd med å sette hele prosjektet i fare.

I over sju måneder har byen ventet på at bystyret skal bestemme seg. Men heller ikke denne gangen klarte Ap og det politiske flertallet å fatte et vedtak i saken. Det er handlingslammelse og utredningsmani som preger den politiske hverdagen i Trondheim for tiden.

Igjen er det metrobussen som må lide for vegringen i bystyresalen. Metrobussene skal rulles ut i Trondheim i august 2019 – noen uker før kommunevalget. Dersom den nye ryggraden i byens kollektivsystem skal bli en suksess, må bussene fungere fra første dag. Jo lengre tid politikerne i Trondheim bruker på å utrede og forhandle, jo vanskeligere blir det å få på plass en super metrobuss fra én. Det er nesten ikke mer enn tiden og veien igjen. Derfor er det underlig at flertallet i Trondheim tar seg tid til nye utredninger og politiske omkamper på en sak som allerede er utredet og klar for politisk behandling.

Siden i oktober i fjor har det politiske miljøet i Trondheim og Trøndelag vurdert, kranglet og formulert løsninger for hvor kollektivfeltene skal gå i Elgeseter gate og Holtermannsveien. En skulle tro at de nå var klare for å fatte et vedtak. Men så enkelt er det ikke når det gjelder vedtak i Miljøpakken. I oktober vedtok fylkesutvalget at feltene skulle midtstilles. Bystyret i Trondheim var ikke enige, og vedtok å utsette saken. Det måtte forhandlinger med fylkespolitikerne til for å finne ei vei ut av uføret. På et meglingsmøte i rådhuset 9. november kom ikke saken nærmere en løsning. For at noe skal bli gjennomført i Miljøpakken i Trondheim må nemlig både fylkespolitikerne og byens politikere være 100 prosent enige. Måten Miljøpakken er organisert på er et problem i seg selv. Men det gjør ikke saken bedre at det politiske flertallet har beslutningsvegring.

I sju måneder har politikerne utsatt denne saken og bedt om nye utredninger. Første gang den ble behandlet var det et klart politisk flertall for den billigste løsningen, sidestilte kollektivfelt. Få minutter før bystyrets oktobermøte snudde Miljøpartiet De Grønne og fremmet forslag om å utsette saken.

Nå lanserer varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) en tredje vei – en kombinasjon mellom sidestilt og midtstilt løsning. Kompromissiveren til varaordføreren har dermed forkludret fremdriften i saken, skapt nye utsettelser og forsinker viktige avklaringer på et prosjekt som har det travelt nok fra før.

På rådmannens kontor drukner de allerede i arbeid med utredninger og planer som politikerne har bestilt. Kapasiteten der er sprengt. Det er vanskelig å forstå at nok en utredning i Elgesetergate skal kunne gi svar som man allerede ikke kjenner i dag.

Metrobussen, byen og busspassasjerene trenger politikere som driver prosjektene fremover, ikke krumspring og omkamper som koster tid og penger.