Vi må snakke mer om æreskultur og sosial kontroll når det gjelder integrering.

Æreskultur og sosial kontroll rammer særlig unge kvinner i innvandrerfamilier, som kan komme i klem mellom to kulturer. Dobbeltliv som ung nordmann, under sterkt press av æreskultur og sosial kontroll på hjemmebane, er et dårlig utgangspunkt for integrering. Både for foreldre og barn.

Etter drapsforsøk på en 18 år gammel kvinne i Oslo i september, med familiemedlemmer som siktet, har politiet slått alarm om æreskultur og sosial kontroll. Jenter som ikke får forlate hjemmet etter skoletid, være med venner på fritida, delta i bursdager eller bli med på leirskole, er et alvorlig problem.

Iram Haqs kinoaktuelle film «Hva vil folk si» setter problemstillingen under debatt på en god måte. I filmen er foreldregenerasjon og familie mye av årsaken til problemet, som fører til at en norsk tenåringsjente tvangssendes til Pakistan for å «skikke seg».

I år har norske myndigheter registrert minst 42 personer med ufrivillig opphold i utlandet. Trøndelag politidistrikt har fått rundt 20 alvorlige trusselsaker som kan relateres til ære. Undertrykkelse og sosial kontroll må bekjempes.

Denne uken mistet paraplyorganisasjonen Islamsk Råd statsstøtte. Kritikk mot organisasjonen for ikke å bidra til å fremme brobygging og integrering er sannsynligvis tillagt stor vekt i Kulturdepartementets helhetsvurdering for å stoppe støtten.

Det ser ut til å være politisk flertall for at den islamkritiske organisasjonen Human Rights Service også bør miste statsstøtte. Det trengs islamkritiske stemmer i offentligheten. Men måten Human Rights Service driver informasjonsarbeid på, kan vanskelig kalles bidrag til integrering. Statsbudsjettets støtte til organisasjonen som ressurssmiljø på integreringsfeltet, framstår som statlig støtte mot integrering. Det trengs oppgjør med æreskultur og sosial kontroll, men også med Human Rights Service, i det viktige arbeidet for god integrering.