Tåler Midtbyen et bygg på åtte etasjer midt inne i den gamle bebyggelsen, et prosjekt som vil ruve i omgivelsene? Kjør debatt.

- Kjør debatt, var beskjeden politikerne i bygningsrådet ga til Trondheims befolkning tirsdag. Da flertallet vedtok å sende E. C. Dahls Eiendoms omfattende utbyggingsprosjekt ut på høring, visste de godt at det vil bli møtt med heftige protester.

Utbyggingen Odd Reitans selskap ønsker seg mellom Olav Tryggvasons gate og Thomas Angells gate, vil endre en sentral del av Midtbyen. Den skal inneholde butikker, kontorer og boliger, og utbyggerne vil ha opptil åtte etasjer. Prosjektet skal bygges i en bakgård, inne i et kvartal, men de aller fleste bygningene i området rundt er lave. Mange er på to etasjer, og utbyggingen vil bli godt synlig på lang avstand.

Det vil ikke forundre meg om uttrykket «Reitans monsterprosjekt» dukker opp i debatten som vil oppstå. Antall kvadratmeter er ikke avskrekkende i seg selv, men prosjektet virker voldsomt, der det er foreslått bygd. Alle som er glade i Trondheims lave trehus, vil reagere. De er mange.

Arbeiderpartiets forslag om å sende prosjektet ut på høring slik det er, ble likevel vedtatt, med støtte fra Høyre og Frp. Det viser at noe har skjedd med byens politikere. Et utbyggingsforslag som for få år siden ville blitt kontant avvist, blir nå tatt imot med noe i nærheten av begeistring.

- Jeg tror det kan bli veldig fint med åtte etasjer, sa Marte Løvik (Sp) til Adresseavisen tirsdag. Elin Marie Andreassen (Frp) sa at forslaget er kjempegodt.

Omtrent alle som hadde ordet i bygningsrådet, sa at det er positivt at noen vil bygge i kvartalet mellom Olav Tryggvasons gate og Thomas Angells gate. Gjennomgangstonen var at vi trenger mer handel og flere boliger i Midtbyen, og at det må bygges nytt. Et stort flertall mente samtidig at prosjektet er for ruvende, for høyt og massivt. Det samme mener rådmannen, som foreslo at politikerne avviser det.

Prosjektet vil nok ikke bli vedtatt slik det er foreslått. Når det likevel blir sendt ut på høring, kan vi få en debatt som Trondheim trenger. Byen strever med å finne den rette balansen mellom å verne og å utvikle Midtbyen. De sentrale strøkene i byen skal fortettes. Midtbyen stagnerer, handelen avtar.

Den trenger ny kraft. Spørsmålet er hvordan det kan gjøres uten å svekke de kvalitetene den har. Hvor kan det fortettes, hvor kan det bygges høyere enn det som hittil er blitt akseptert?

Jeg merket meg at Midtbyplanen aldri ble nevnt i bygningsrådet. Ingen tok ordet i sin munn, men planen som ble vedtatt i 1981 og som sier at det ikke skal bygges høyere enn fire etasjer i Midtbyen, gjelder fortsatt.

Når planen ikke blir nevnt, tyder det på at politikerne har begynt å skyve den fra seg. Da Geir Waage (Ap) og Odd Reitan deltok på samme debattmøte for fire år siden, sa Waage at Midtbyplanen ikke lenger blir praktisert og at politikerne må kvitte seg med sin kollektive høydeskrekk.

Midtbyplanens begrensninger er ikke lenger så strenge som de var. Spørsmålet er om planen skal avvikles uten videre. I så fall trenger byen nye retningslinjer for ei ny tid, slik at sentrum kan utvikle seg ut fra en langsiktig tankegang, ikke ut fra hva utbyggerne ønsker seg. Kommunen arbeider med en sentrumsplan. Foreløpig vet vi ikke om den blir det verktøyet byen trenger.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her