foto
En 4-felts motorveg fra Melhus til Ulsberg, som synes å være målsettingen, tar ikke hensyn til blant annet Tørset hyttegrend, skriver innleggsforfatteren.. Foto: Nye veier

Ny E6: Jeg blir som hytteeier svært nær nabo til veien. Det er viktig for meg å vite hva det innebærer