foto
Sørsamiske politikere ønsker en samlende presidentkandidat og at vindkraftutbygging kommer på dagsorden. Foto: Privat

Sametingspresidenten må være samlende – ikke splittende!