Hittil i år har nærmere dobbelt så mange som i fjor omkommet i trafikken. Ifølge Statens vegvesen har 46 så langt mistet livet på norske veier, mot 24 i samme periode i fjor. Denne økningen er svært urovekkende siden sommermånedene vanligvis er perioden med flest dødsulykker på veiene. Noe må gjøres for at vi skal snu den vonde starten på året.

Vi i Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i trafikken, bekymrer oss spesielt over at åtte ungdommer i alderen 16-24 hittil i år har omkommet i trafikken. Dette er nesten en tredobling sammenlignet med tall fra i fjor.

Gjennom mange år har Ung i trafikken jobbet for å få bukt med spesielt tre syndere i trafikken; rus, fart og uoppmerksomhet. Siden djevelen ligger i detaljene, vet vi at disse tre ofte er skyld i mange av dødsulykkene.

Dagen derpå-promille, høy fart i fint vær, eller et øyeblikks uoppmerksomhet mens man sjekker telefonen, er det som kan utgjøre forskjellen på liv og død. I fjor var det rekordtrygt å ferdes på norske veier, med 80 omkomne totalt. I 2020 hadde man også da et rekordår, med 93 drepte. Før 2020 må vi helt tilbake til 1947 for å finne et år med omtrent like mange trafikkdrepte.

Vi i Ung i trafikken jobber hver dag for å fremme ungdommenes interesser i trafikken gjennom holdningsarbeid og opplysning om trafikkfarlig atferd. Vi kan ofte oppfattes som «overbekymra», men vi mener voksne med ungdom i hus nå kan ha mye å tjene på en kort samtale med den ferske sjåføren før hen setter seg bak rattet. Ulykker skjer også ved snarturer.

Foreløpig ser 2022 ut til å bli et mørkt år med tanke på omkomne, men heldigvis er ikke året omme. I trafikken er man aldri alene, og samspillet med andre trafikanter er livsviktig. I trafikken er alle ansvarlige for hverandre, så nå må vi alle være på vakt.

Jobber vi alle sammen, hver for oss, kan vi ta ytterligere steg mot målet om nullvisjonen; med 0 hardt skadde og 0 drepte i trafikken. Som vi alltid sier, vi har ingen å miste.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe