Studentersamfundet fortjener honnør. Takket være dem, vet vi nå at det er mulig å bygge slik at NTNU kommer nærmere sentrum.

Diskusjonen om hvordan NTNU skal bygge sitt nye universitetsområde, går inn i en avgjørende fase. Derfor er det gledelig at vi er i ferd med å få et svar på et helt sentralt spørsmål: Er det teknisk sett mulig å bygge på fengselstomta bak Samfundet? Svaret ser ut til å bli ja.

Studentersamfundet har helt på egen hånd finansiert undersøkelser som viser at en steinfylling i Nidelva øst for Elgeseter bru vil stabilisere kvikkleiregrunnen. Dette er viktig kunnskap for Samfundet, som vil utvide huset ved å bygge på baksiden. Også for NTNU og byen er det helt avgjørende at vi får et klart svar. Foreløpig gjenstår enkelte avklaringer, blant annet om en fylling i elva vil påvirke naturen og livet i vannet, men det ser lovende ut.

NTNU har lenge ønsket å bygge et senter for arkitektur, musikk og andre kreative fag på denne tomta. Senteret kan godt kombineres med en utvidelse av Samfundet. Dermed kan byen få en verdifull tilvekst på ei sentral tomt som i dag bare brukes som parkeringsplass. En bygning her kan bli et møtested der universitetet åpner seg mot byens befolkning.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Trondheim trenger en universitetsplass

Politikerne sa for to uker siden nei til å bygge i Høyskoleparken bortsett fra i området mellom Hesthagen og Gløshaugen. NTNU signaliserte raskt at de da vil bygge sørover, på egne tomter i retning Lerkendal. Det standpunktet må de revurdere. Studentersamfundets avklaring gjør det mer aktuelt å bygge universitetsområdet mot nord.

Det vil være i NTNUs egen interesse. Større tverrfaglighet er en av årsakene til at de skal samles i én campus. Større tverrfaglighet oppnår man blant annet ved at universitetet åpner seg mot resten av samfunnet.

Etter at Studentersamfundet nå har gitt oss en viktig avklaring, må kommunen spille en mer aktiv rolle. Det er deres ansvar å legge til rette for en god byutvikling i området. De må blant annet gjøre noe med Elgeseter gate, slik at den ikke framstår som en barriere. Målsetningen må være at strøket sør for Elgeseter bru blir en attraktiv innfallsport til en ny campus.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Elgeseter gate må bli et møtested