foto
Intensivsykepleiere ved Stavanger universitetssykehus får ikke mer lønn for 2-årig masterutdanning.

Videreutdanning bør lønne seg