foto
Det er en utrolig forflatning av debatten å stemple politiske motstandere på den måten som Guri Melby og Venstre gjør i sitt innlegg, skriver Marit Arnstad. Foto: Adresseavisen

En falsk forestilling