foto
Elektrifisering og digitalisering er nøkkelen til økt verdiskaping og sysselsetting, skriver kronikkforfatterne. Havvind skal bidra til det grønne skiftet. Foto: Alan O'Neill

Endelig snakker alle om strøm