foto
Dette sykkeluhellet i Verftsgata skyldes isglatt vei, men de fleste sykkelulykkene skjer i veikryss, skriver innleggsforfatteren. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Det er kryssa som er farlegast for syklistar