foto
Det er til syvende og sist kvinnene selv som må kreve sin rett., skriver jordmor Lene S. Fundtaunet i dette debattinnlegget. Foto: privat

Hvem skal opprøret rettes mot?