Starmus er en begivenhet Trondheim aldri har sett maken til.

Festivalen samler mange av verdens fremste vitenskapsfolk og vil få stor betydning for byen.

Siden Starmus skiller seg fra alle andre arrangementer i Trondheim gjennom tidene, har det på forhånd vært vanskelig å få tak på hva som egentlig skal skje. Hovedtemaet, livet og universet, er stort og abstrakt.

LES OGSÅ: Starmus har et tilbud til hele byen

De som har betalt rundt 5000 kroner for å delta på selve konferansen i Trondheim Spektrum, har nok forstått hva de har i vente. De får oppleve store begivenheter. Etter at det hele startet med en serie foredrag i går, skal elleve nobelprisvinnere i dag møtes på scenen og snakke om vitenskapens betydning i vårt århundre. I en tid da kloden er truet av klimaendringer, vil teknologien spille en avgjørende rolle for utviklingen de neste tiårene.

For NTNU har det stor betydning at slike temaer blir diskutert i Trondheim. Universitetet vil gjerne markere seg internasjonalt. Starmus er en blomst i knapphullet for byen og vil styrke Trondheims posisjon som teknologihovedstad. Hvis arrangementet blir vellykket og byen ønsker det, er det gode muligheter for at festivalen kommer til Trondheim også i 2019.

Det er beklagelig at Stephen Hawking og Buzz Aldrin av helsemessige grunner ikke kan delta, men mange andre store navn vil bidra til at festivalen får nasjonal og internasjonal oppmerksomhet: Brian Cox, Oliver Stone og Larry King er noen av dem. De to sistnevnte skal snakke om sentrale samfunnsspørsmål i vår tid: Falske nyheter, løgn og sannhet.

LES OGSÅ: I helgen ble det kjent at Buzz Aldrin ikke kan komme

LES OGSÅ: Stephen Hawking kan ikke komme på grunn av helsetilstanden

Ekstra gledelig er det at interessen for Starmus er stor blant mange unge. Å nå ut til de unge er en viktig målsetning for arrangørene, noe som er tydelig i den delen av festivalen som henvender seg til byens befolkning. Starmus byr på et innholdsrikt program som alle kan få med seg på Torvet og andre steder. Det er viktig at Starmus har et tilbud til alle, siden sponsorene og det offentlige støtter festivalen med til sammen 30 millioner kroner.

Det er et stort beløp, men hvis arrangementet klarer å stimulere folks interesse for de store spørsmålene kloden står overfor, vil Starmus også få stor verdi.

LES OGSÅ: Starmus blir faglig like godt, tross forfall