Vi tror ikke noe på at Nord-Trøndelag er det fylket i landet som har høyest andel med vektproblemer.

I artikkelen Overvekt av overvektige datert 23.6.2016 slår Trønder-Avisa fast at Nord-Trøndelag er det fylket i landet som har høyest andel overvektige. Også Adresseavisen og NRK har tilsvarende oppslag.

Det virker som om journalistene leter etter sensasjonelle tall i utvalgte tabeller for å lage overskrifter. Statistikken stammer fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin levekårsundersøkelse.

Verdens helseorganisasjons kroppsmasseindeks-klassifisering (KMI) er mye benyttet i helsestatistikk, også i HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). KMI er vekt i kilo delt på høyde i meter ganger høyde i meter. Undervekt defineres som KMI under 18,5, normalvekt som KMI fra 18,5 til 24,9, overvekt som KMI fra 25 til 29,9, fedme som KMI over 30.

SSB sin levekårsundersøkelse baseres på intervjuer. Noen hundre i Nord-Trøndelag er intervjuet. Til sammenligning målte vi i HUNT 3 høyde og vekt på 50.000 nordtrøndere. Når statistikken fra SSB ikke stemmer over ens med data fra HUNT, er det grunn til å bli skeptisk.

LES OGSÅ (PLUSS): Den farlige ufarliggjøringen

For det første vet vi at hvis vi blir spurt om høyde og vekt, legger vi gjerne på en centimeter og trekker fra et par kilo. For det andre kan det være skjevheter i små utvalg, de representerer ikke befolkningen. For det tredje bidrar det lille utvalget til stor statistisk usikkerhet, SSB har bare intervjuet 200 kvinner i alderen 16 år og over i Nord-Trøndelag. Når Adresseavisen slår opp at andel kvinner med KMI over 27 er 35 i Nord-Trøndelag, står det ikke noe om at den statistiske usikkerheten på anslaget omtrent er fra 28. Det er i det hele tatt problematisk at slik usikker statistikk blir publisert fra SSB. De mest interessante tallene om KMI i befolkningen er kanskje andelen som har fedme, KMI over 30. For fedme er forbundet med helserisiko. Basert på SSB sine anslag er andelen av befolkningen med KMI over 30 cirka 14 prosent i Nord-Trøndelag. Seks fylker har en større andel, og i landet som helhet er andelen 12 prosent. Nordtrønderne ligger med andre ord tett opp mot landsgjennomsnittet, og ikke på topp.

Oppslag i avisene om at nordtrønderene er tykkest i landet, basert på usikre tall, er uheldig, skaper misforståelser og bidrar til stigmatisering. I alle fall når journalister velger ut tall og kategorier for å lage sensasjonelle overskrifter, og ikke skriver for å belyse en nasjonal fedmeutfordring.

LES OGSÅ (PLUSS): Søvngjengeri er ikke bare et uskyldig fenomen