Verken politikerne eller mediene har brydd seg om det, men det er nå fastslått at den mest sentrale av alle norske verdier er under sterkt press. Ei uke før valget la Språkrådet fram en rapport som viser at engelsk truer norsk på stadig flere samfunnsområder.

Saken ble ikke noe tema i valgkampinnspurten. Det burde den blitt, for det er snart ti år siden forrige stortingsmelding om norsk språkpolitikk. I løpet av disse årene har det skjedd mye som har forverret det norske språkets posisjon.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Det norske språket er ikke bare under press, det er knust, i hvert fall på kjøpesentrene

For ti år siden spilte de sosiale mediene knapt noen rolle i nordmenns hverdag. Nå er de blitt en sentral del av livet for mange, og påvirkningen fra de internasjonale medienes engelske terminologi er dermed blitt voldsomt forsterket.

Digitaliseringen har økt kraftig på alle områder i denne perioden, og de fleste av oss bruker engelsk dataspråk hver dag. Vi sier «mail» i stedet for «e-post», mange sier «customize» i stedet for «tilpasse», og når vi legger inn en ny applikasjon på telefonen, kaller vi den en «æpp» med engelsk uttale i stedet for norsk.

Språkrådet forteller at bare tre av ti barn under elleve år ser norskspråklige videosnutter på Youtube. Barn ned i treårsalderen har et mangelfullt norsk tilbud i nye medier og i dataspill.

Rapporten påpeker også at engelsk er i ferd med å overta som undervisningsspråk i høyere utdanning, og de stiller et betimelig spørsmål: Hva skjer når disse studentene går ut i arbeidslivet og skal kommunisere med kunder, elever og pasienter?

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Sjefenes ubegripelige språk

Mangelen på norske faguttrykk kan føre til dårligere effektivitet, større fare for feil, dårligere sikkerhet og svekket lønnsomhet, skriver Språkrådet. Selv de som ikke bryr seg om språk, bør reagere når de hører at vi kan tape penger på at engelsk overtar.

Det er ubegripelig at politikerne sitter stille og ser på denne utviklingen uten å gjøre noe. De forsøker seg med tilskudd til norske dataspill, men mye kraftigere lut må til. I en tid der det ellers er så mye snakk om at norske verdier er truet, må politikerne i hvert fall gjøre noe på et område der trusselen er svært alvorlig og lett å få øye på.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Bærekraftig, et ord i tåka