Jeg som sikkert mange tusen andre trondheimere satt fast i trafikken denne uka. Når man sitter fast i trafikken, forbinder man dette som oftest med en naturlig «force majeure» eller et annet veiarbeid som i det minste er planlagt i forveien. Eller i verstefall en motorstopp. Denne gangen skjedde det fordi klimaaktivister bestemte seg for å blokkere morgentrafikken. Riktignok gikk det greit for meg, men i første omgang tenkte jeg på at de i praksis hadde blokkert både inngangen og utgangen til St. Olavs hospital. Heldigvis var jeg på vei til jobb på en buss og ikke i en ambulanse på vei til sykehuset.

Vi lever i et fritt demokrati hvor man selvfølgelig skal få lov til å mene hva man vil. Spørsmålet derimot er om det er riktig om man skal ty til sivil ulydighet for å få frem saken sin. Jeg mener at klimaaktivister som sperret Elgeseter bru, rakker ned på våre kodifisert og uskrevne regler i samfunnet. Selv har jeg i min rolle som tillitsvalgt i Høyre og folkevalgt i Trondheim vært en ivrig bruker av både ytrings- og forsamlingsfriheten, men grensen må være satt hvor mine friheter ikke bryter med en annens borger frihet. Dette prinsippet er viktig. Uten disse helt grunnleggende reglene i vårt demokratiske samfunn ender vårt samfunn i et anarki.

Jeg selv er enig i mange av disse dagsaktuelle klimaspørsmålene som blir stilt. Utslippene må ned, men veien dit er ikke å sperre en av Trondheims mest kritiske infrastruktur og forsinke andre folk sine ærend. Vi skal få ned klimagassutspillene, og derfor må vi hjelpe folk og bedrifter til å velge grønnere løsninger. Det gjør vi ved at vi i plenum diskuterer fredelig disse spørsmålene og sammen fatter et vedtar i stortingssalen og i statsråd.

Jeg tror ikke vi hjelper klimasaken med å ty til sivil ulydighet, tvert imot får vi flere folk mot oss i vår generasjons viktigste prosjekt: Nemlig grønn omstilling av norsk økonomi hvor vi på sikt skal på en ansvarlig måte sette punktum på norsk petroleumseventyr.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe