foto
Under klimakonferansen i Skottland sa politikerne at de innser alvoret, men de gjør langt fra nok, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat

Vi besteforeldre må alliere oss med ungdommen