foto
Aksjonen “Det gjelder livet” arrangerte markering på rådhustrappa i Trondheim mot at BoA-sektoren og tilbudet til utviklingshemmede er underfinansiert og underbemannet. Her skriver debattanten at det må mer penger på bordet. Foto: Glen Musk

Nå må det spares, det er snart jul