foto
Vi har tro på at framtida vil bringe arbeidsplasser innen CO₂-fangst og -lagring, sjøl om det i dag er kostbart og at det fremdeles er usikkerheter knyttet til dette, skriver debattantene. Foto: Scanpix

Karbonfangst og lagring er for dyrt, for usikkert, men likevel mulig?