foto
Krisepakkene bør gå til å ruste opp veier og skoler. Foto: Richard Sagen

Nå kan vi ruste opp vei, skolebygg og kunnskap