foto
Det er her Bygda 2.0-filosofien kan være en del av løsningen. En filosofi som er like enkel som den er genial, skriver styrelederen i bygda 2.0. Bildet er fra en reportasje Adresseavisen lagde om prosjektet for noen år siden. Foto: Ole Martin Wold

Fargepaletten på kanten av bygda