foto
Denne saken blir en prøvestein for Trondheim kommune og Bymarkas skjebne. Går dette bra for utbygger, kan absolutt alt gå bra! Skriver innleggsforfatteren. Foto: Richard Sagen

Bygging av moderne hytte midt i Bymarka