Vi oppfordrer NTNU til å tenke nytt og kreativt når planleggingen av det nye universitetsområdet nå blir mer konkret. Høyhus i Elgeseter gate er én mulighet.

Planprogrammet for en samlet campus rundt Gløshaugen har vært ute på høring. Cirka 60 høringsuttalelser ble levert, og de inneholder flere kreative forslag. Det mest iøynefallende kommer fra selskapet som eier Elgeseter gate 21, også kalt Drosjenes. De har levert tegninger som viser fire høyhus på opptil tolv etasjer og ei lang bru som går fra Gløshaugen, over Elgeseter gate i retning St. Olavs hospital.

Det er vanskelig å si hvor realistisk dette forslaget er, men planleggingen av campus er nå i en fase der mange ideer må ønskes velkommen. En kraftig oppjustering av Elgeseter gate blir nødvendig når universitetsområdet skal utvides vestover. Elgeseter er også et område der det enkelte steder kan bygges mye høyere enn i dag, og det er et enormt potensial for by- og boligutvikling i nabolaget sørover.

Etter at politikerne har gitt beskjed om at det nesten ikke kan bygges i Høyskoleparken, er det blitt vanskeligere for NTNU å skape gode forbindelseslinjer fra Gløshaugen og vestover. Universitetsledelsen har også signalisert at det er blitt mer aktuelt å bygge sørover, i området mot Lerkendal.

Men NTNUs styrevedtak høsten 2016 fastslår klart og tydelig at «nye bygg for samlet campus i Trondheim lokaliseres i vest – Elgeseter». NTNU må derfor finne løsninger slik at de kan utvide vestover. Det er det beste alternativet både for universitetet og for byen.

Utviklingen av det nye universitetsområdet er det største byutviklingsprosjektet i Trondheim i nyere tid. Omfattende byggevirksomhet må til, og prislappen kan bli rundt 10 milliarder kroner. Det er med andre ord grunn til å tenke stort. Det nye universitetsområdet vil prege en sentral del av byen så å si for all framtid.

Og hvis det er ett miljø i Norge som kan løse problemene med å knytte sammen Gløshaugen og Elgeseter uten å bygge i parken, må det være de kreative hjernene på NTNU.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: NTNU trenger en innfallsport ved Samfundet