foto
Leirskredet ved Leistad i 2002 ble forårsaket av utfyllinger av masser over sensitiv leire i et svakt hellende terreng. Foto: Louise Hansen/NGU

Uerstattelige naturressurser går tapt