foto
Trondheim 11. mars 2020 Bygg ved Brattørkaia, havna i Trondheim. Foto: Morten Antonsen

Byarkitekt er ikke løsningen på striden om arkitektur