foto
Et av de viktigste fagligpolitiske redskapene kom til å bli Trondheimskonferansen, et årlig politisk verksted som samler faglig tillitsvalgte på venstresida, de seinere årene opp mot 650 deltakere fra hele landet, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra 2018. Foto: Mariann Dybdahl

Hva er det med LO i Trondheim?