Strømprisene setter nye rekorder sør i landet, men regjeringen virker mest opptatt av å ikke ta forhastede beslutninger.

Energikrisen avslører mangel på politisk handlekraft. Forbrukere, næringsliv og lokale politikere i Sør-Norge fortviler. Prisen på strøm er rekordhøy samtidig som fyllingsgraden i vannkraftmagasinene er på et bunnivå. Statnett har oppgradert risikoen for strømrasjonering til vinteren fra grønt til gult nivå.

Tirsdag kveld møtte Ap-ordførere og andre lokale politikere i fra Sørvest-Norge partiledelsen og olje- og energiminister Terje Aasland for å drøfte den alvorlige situasjonen. På forhånd hadde lokalpolitikerne slått fast at strømprisene ikke er til å leve med. De fikk fortsatt ingen løfter om konkrete tiltak. Energiminister Aasland sier at tiltak vil komme, men at det er viktig å evaluere situasjonen nøye fordi «feil tiltak kan forverre problemet». Budskapet føyer seg inn i rekken av lignende uttalelser fra regjeringen: At kraftsituasjonen «følges nøye», at regjeringen er «klar til å ta grep», men at det er viktig å ikke forhaste seg.

Selv ikke den planlagte nedleggingen av gasskraftverket på Mongstad 30. august har regjeringen klart å gjøre noe håndfast med. Gasskraftverket er et industrielt mageplask som koster Equinor flere hundre millioner kroner i året. Da oljeselskapet nylig la fram et svimlende kvartalsresultat på 176 milliarder kroner, påpekte selskapet samtidig at det ikke var deres oppgave å sikre strømbackup i Norge.

Å legge ned anlegget noen få måneder før det er en reell risiko for strømrasjonering er uforsvarlig. Regjeringen kunne vist handlekraft og sørget for å holde anlegget i beredskap. Men energiministeren ville i stedet avvente en utredning fra Statnett om vinterens strømsituasjon, som skulle legges fram innen 1. oktober. Altså etter at Equinor etter planen har demontert gasskraftverket.

Nå har Statnett bedt Equinor om å utsette nedleggingen av gasskraftverket. Da må det være lov å håpe på at regjeringen endelig kommer på banen, og bidrar til at Equinor - som staten tross alt eier 67 prosent av - faktisk følger Statnetts oppfordring.

Det er på høy tid å øke det politiske energinivået.