foto
Fortetting er nødvendig for å løse boligbehovet, men innleggsforfatteren mener det enkelte steder i Trondheim har gått for langt. Foto: Terje Svaan

Trondheims fortettingspolitikk er en hån mot byens innbyggere