foto
Det blir dyrere å bruke strøm i vinter. Debattanten mener det også skyldes strømeksport. Foto: Glen Musk

Høye strømpriser svir