foto
Det er noe med hele måten denne saken er laget, og vinklet, jeg reagerer på, skriver Kari Løvendahl Mogstad. Foto: Peter Breivik

Hva er det med oss og denne dyrkingen av slike bragder?