foto
Fremtidens skoleelever kan si farvel til nærskoleprinsippet – retten til å gå på den videregående skolen som ligger nærmest der de bor med fritt skolevalg, mener Rødt-politikere i dette innlegget. Foto: Adresseavisen

Rødt: Regjeringens skolepolitikk står til stryk