foto
I Trondheim er det ikkje mange alternativ til lokalar som båe har plass til korps og publikum, har rette akustiske kvalitetar og kan leigast til ein overkommeleg pris., skriver styreleder Elise Reigstad som her mottok kongepokalen på vegne av Musikkforeningen Nidarholm. Foto: Jan Langhaug

Det er på tide at Trondheim byggjer seg eit skikkeleg kulturhus