Omleggingen av Midtnytt og disktriktsnyhetene i NRK har vist seg som et dårlig eksempel på fornyelse.

I løpet av årets første uker har det blåst opp til en veritabel publikumsstorm mot omleggingen av distriktsnyhetene på NRK TV. I vår landsdel gjelder det Midtnytt, som har gått fra en lengre sending før Dagsrevyen og en kort sending før 21-nyhetene, til tre korte sendinger på under fem minutter. Man må sannsynligvis være ansvarlig for omleggingen eller ha som jobb å forsvare den for ikke å se at dette har gitt folk rundt om i landet et dårligere nyhetstilbud fra NRK.

NRK må selvfølgelig få utvikle seg, fornye sendeskjema og tilpasse ressursbruk til teknologisk utvikling og publikums vaner. At kjernetiden for tv-titting er i ferd med å forskyves til senere på kvelden og at lineær tv-titting er i tilbakegang, særlig for yngre mennesker, bør møtes med offensive tiltak og fornyelse i NRK.

Omleggingen av Midtnytt og disktriktsnyhetene har imidlertid vist seg som et dårlig eksempel på fornyelse. Så langt ser det mest ut som et kraftig kutt. Derfor bør NRK justere kursen, framfor å framstå som varianter av Komiske Ali, som når distriktsredaktør Grethe Gynnild Johnsen i et innlegg i Adresseavisen fredag hevdet at omleggingen vil gi «et bedre distriktstilbud fra NRK for alle». Sett fra tv-stoler, nettbrett og mobiltelefoner i Midt-Norge ser det ikke slik ut. Reaksjonene fra resten av landet går i nøyaktig samme retning.

Engasjementet i denne saken, i sosiale medier og i leserbrevspalter, viser hvor viktig NRK er som lim og orienteringspunkt i nordmenns hverdag. Det bør NRK se på som en ressurs og ikke et problem. I Ipsos årlige undersøkelse av hvilke bedrifter i Norge som har best omdømme, kom NRK i fjor på topp. Hele 84 prosent av de spurte sa at de hadde et meget eller ganske godt inntrykk av NRK. Det er lettere å svekke et omdømme enn å bygge det. Derfor bør NRK være forsiktig med å møte kritikk fra trofaste seere med at tilbudet blir bedre og at programmene i større grad prøver å nå yngre seere.

Utvikling og fornyelse er en nødvendig del av virksomheten til NRK. Lokale som nasjonale nyhetssendinger bør speile det som skjer i hele landet bedre enn hva NRK gjør for tiden. Midtnytt og distriktssendingene bør ikke nødvendigvis bli akkurat som før, men den mislykkede omleggingen trenger en markant justering.