foto
Å integrere industri i byen gir kortere avstand og mindre transport mellom produksjon, forbruk og gjenvinning, samt mellom bolig og jobb, skriver arkitektene i Etyd i dette innlegget.

Blåskjorter og blådresser midt i byen