foto
Et par måneder etter at mamma har bodd i trygge omgivelser på sykehjemmet, så kommer oppslaget i Adresseavisen om Edvard og May-Britt Moser. Og jeg blir uten forvarsel overmannet av gråt og en sterk og strømmende sorg, skriver Marianne Danielsen. Bildet viser Edvard Moser og May-Britt Moser sammen med Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Terje Svaan

Arvelig Alzheimer: Jeg kjenner på et voksende håp - for meg selv og min familie