foto
det var påfallende at debatten om midtbyplanen handlet mye om bil, sykkel, buss og trikk og deres plass i trafikkbildet, men lite om folk, skriver innleggsforfatteren. Foto: Trondheim kommune

Gatebruksplanen er en milepel for Midtbyens utvikling