foto
Som menig RBK-medlem og mangeårig tilskuer på Lerkendal tilhører også jeg den såkalte grasrota, som Frode Viken åpenbart mener bør ha mer makt. Det tror ikke jeg, skriver debattanten. Foto: Adresseavisen arkiv

Kjernen og Espen Viken har vel fått det de ba om